Skip to main content

Malý háj prináša veľké veci svojim novým obyvateľom

Ambíciou je vytvoriť také prostredie pre bývanie, aké zatiaľ vidíme len smerom na západ od našej krajiny.
Symbióza bývania, prírody a infraštruktúry, ktorá tvorí prirodzený, organický, okoliu a kultúre zodpovedajúci celok. Kde je možné žiť tak individálny, ako aj komunitný život. Kde je radosť byť doma, ale takou istou radosťou je pohybovať sa po uličkách a parkoch obytnej zóny. 

Celé územie bude prepojené cyklistickým chodníkom, ktorý sa nápaja na cyklotrasu vedúcu k rieke Morava. Obytná zóna bude sebestačná čo sa týka možností športového a oddychového vyžitia. Priamo v lokalite bude predškolské zariadenie a škola pre malých obyvateľov, taktiež ako priestory pre komerčné maloobchodné využitie. 

Absolútnou prioritou je zeleň, doplnená o ihriská a oddychové zóny pre dospelých. O zodpovednému prístupu k výstavbe tejto lokality svedčí aj fakt, že v celom areály budú zachované biokoridory pre zvieratá, ktoré v tejto lokalite žijú.  

Domov, kde by ste chceli bývať aj Vy - to je naša ambícia.