Skip to main content

Realizovaný prieskum

Prieskum sme realizovali v júni 2017 na vzorke 577 respondentov, kde 50% tvorili pôvodní obyvatelia Stupavy. 

V súvislosti rozšírením mesta vidia občania najväčší problém v tom, že nie je doriešená cestná infraštruktúra.  Na druhej strane značná časť vzorky vidí prisťahovalcov ako motor ďalšieho rozvoja a rastu mesta.

Dopravnú situáciu negatívne hodnotí až 75% Stupavanov. Odporúčania obyvateľov smerujú k riešeniu dopravy a parkovania (49%), budovaniu škôlok, škôl a jaslí pre detí (28%), ako aj vytvoreniu konkurencie pre potraviny (26%).

Obyvatelia vidia lokalitu a okolie Stupavy ako najväčší benefit mesta. Pochvaľujú blízkosti prírody, lesov, hôr a rieky Morava (39%), ako aj park a zeleň v meste (31%). Je pre nich kľúčová aj blízkosť a dostupnosť Bratislavy (31%), a chvália si aj kultúrne a iné podujatia v Stupave (21%). 

Hlas obyvateľov je jednoznačný: rast Stupavy je udržateľný len a len vtedy, ak zvýšené počty obyvateľov zároveň budú znamenať aj zvýšenú dostupnosť a kvalitu občianskej vybavenosti v meste.